logo_darkblue

TIETOSUOJASELOSTE

Päivitetty 10.2.2021

Tässä tietosuojaselosteessa kerromme suorittamastamme henkilötietojen käsittelystä ja sivustolla käytettävistä evästeistä. Tämä on henkilötietolain (523/1999) 10 §:n ja 24 §:n mukainen tietosuoja- ja rekisteriseloste, jonka laatimisessa on huomioitu EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen asettamat velvoitteet. 

1. Rekisterinpitäjä

Asianajotoimisto Kejo Oy, 2617113-1
Kauppakatu 26 D 25
87100 Kajaani

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Asianajaja Mikko Kejo
toimisto@asianajokejo.fi

3. Rekisterin nimi

Asianajotoimisto Kejo Oy:n asiakasrekisteri

4. Henkilötietojen käyttötarkoitus

Asiakassuhteiden ja muiden asiallisten yhteyksien hoitaminen, kehittäminen ja hallinta. Rekisterinpitäjän liiketoiminnan suunnittelu, kehittäminen sekä asiakasviestintä ja markkinointi, mukaan lukien suoramarkkinointi ja mielipide- ja markkinatutkimukset. Lainsäädännön ja Suomen Asianajajaliiton tapaohjeiden mukaisten velvoitteiden hoitaminen, kuten esteellisyyksien tarkastaminen.

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteri voi sisältää soveltuvin osin seuraavat tiedot asiakkaista:

Perustiedot kuten nimi, yhteystiedot (postiosoitteet, puhelinnumerot, sähköpostiosoitteet), ammatti tai asema organisaatiossa, kieli sekä yksityisasiakkaiden osalta henkilötunnus tarvittaessa.

Vastapuolen edellä mainitut tiedot sekä asiamies yhteystietoineen.

Asiakkuuden tai muun asiallisen yhteyden hoitamiseen liittyvät tiedot kuten asiakkuuteen ja asialliseen yhteyteen liittyvä yhteydenpito ja viestintä, toimeksiantojen hoitamiseen, laskutukseen ja perintään liittyvät tiedot, lainsäädännön edellyttämään toimeksiantajan tunnistamiseen liittyvät tiedot, rekisteröidyn ilmoittamat kiinnostustiedot, rekisteröityyn kohdistetut markkinointitoimenpiteet ja rekisteröidyn osallistuminen niihin tai muihin asiakastilaisuuksiin sekä muut toimenpiteet asiakassuhteen ylläpitämiseksi; suoramarkkinointisuostumukset ja -kiellot.

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin sisältyvien tietojen säännönmukaisia tietolähteitä ovat rekisteröidyt itse. Lisäksi rekisteriin voidaan kerätä tietoja rekisterinpitäjän asiakastietojärjestelmästä, julkisista rekistereistä, kuten väestötietojärjestelmästä, kaupparekisteristä jne. sekä yrityksiltä ja viranomaisilta, jotka tarjoavat henkilötietoja koskevia palveluja.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Rekisterinpitäjä ei säännönmukaisesti luovuta, myy, vaihda tai muutoin siirrä tunnistamisen mahdollistavia tietojasi ulkopuolisille osapuolille.

Tietoja ei siirretä Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle, ellei se ole asiakkuuteen tai muuhun asialliseen yhteyteen liittyvän palvelun toteuttamisen vuoksi tarpeellista.

Henkilötietojen käsittelyssä voidaan käyttää alihankkijoita, jolloin henkilötietojen suojasta ja lainsäädännön asettamista vaatimuksista huolehditaan sopimuslausekkein.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisteri on suojattu ulkopuolisten käytöltä toimialalla yleisesti hyväksyttävällä tavalla. Rekisterin käyttö on suojattu henkilökohtaisin käyttäjätunnuksin ja salasanoin. Käyttäjiä sitoo salassapitovelvollisuus. Rekisteriin pääsy on ainoastaan rekisterinpitäjän henkilöstöllä, joiden tehtävät edellyttävät rekisterissä olevien tietojen käsittelyä. Henkilöstöä sitoo vaitiolovelvollisuus.

9. Tarkastus-, kielto- ja korjausoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tarkistaa, mitä tietoja hänestä on rekisteriin tallennettu. Tarkastuspyyntö tulee lähettää rekisterinpitäjälle ja sen on oltava kirjallinen ja allekirjoitettu. Tarkastuspyyntö voidaan tehdä myös henkilökohtaisesti. Rekisterin pitäjällä on oikeus periä tarkastuksesta maksu, mikäli tarkastusta pyydetään useammin, kuin kerran vuodessa. Tiedot ilmoitetaan rekisteröidylle pyynnöstä huomioiden asianajajan salassapitoja vaitiolovelvollisuuden mahdollisesti aiheuttamat rajoitukset.

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää tietojensa käsittely ja luovuttaminen suoramainontaa, etämyyntiä ja suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta varten sekä oikeus vaatia virheellisen tiedon korjaamista ottamalla yhteys rekisterinpitäjään.

10. Henkilötietojen säilytysaika

Tietoja voidaan poistaa henkilön vaatimuksesta tai asiakassuhteen loppumisen vuoksi voimassaolevan lainsäädännön ja Suomen Asianajajaliiton antaminen ohjeiden ja suositusten asettamisssa rajoissa.

11. Tietosuojaselosteen päivitys

Rekisterinpitäjällä on oikeus tarvittaessa muuttaa tietosuojaselostetta.

Evästeet

Käytämme verkkosivullamme www.asianajokejo.fi evästeitä (cookies). Eväste on pieni tekstitiedosto, jonka verkkoselain tallentaa käyttämällesi laitteelle. Evästeiden käyttäminen on yleinen käytäntö useimmilla verkkosivuilla. Evästeiden ansiosta verkkosivumme käyttö on helpompaa ja sujuvampaa. Eväste muistaa esimerkiksi käyttämäsi kielen ja näyttöasetukset eikä sinun tarvitse määrittää niitä aina uudelleen.

Evästeet auttavat meitä saamaan tietoa verkkosivumme käytöstä. Näiden tietojen avulla voimme kehittää verkkosivuamme palvelemaan sinua entistä paremmin. Myös kolmannet osapuolet voivat kerätä tietoa evästeiden avulla. Käytämme Google Analyticsiä mittaamaan verkkosivumme käyttöä.

Voit tyhjentää evästeet käyttämäsi laitteen selaimen asetuksista. Sinulla on myös mahdollisuus estää evästeiden käyttö muuttamalla käyttämäsi laitteen selaimen asetuksia. Ellet poista evästeitä käytöstä, katsomme, että olet hyväksynyt evästeiden käytön.