logo_darkblue

Asianajotoimisto Kejo Oy
ASIANAJOPALVELUITA KOSKEVA YLEINEN TIEDONANTOVELVOLLISUUS

Asianajotoimisto Kejo Oy:n yhteystiedot:

Asianajotoimisto Kejo Oy
Kauppakatu 26 D 25
87100 Kajaani
toimisto@asianajokejo.fi
Puh. 08 622 436, Fax. 08 627 517
www.asianajokejo.fi

Asianajotoimisto Kejo Oy on merkitty Patentti- ja rekisterihallituksen ylläpitämään kaupparekisteriin. Asianajotoimisto Kejo Oy:n Y-tunnus on 2617113-1 ja arvonlisäverotunniste FI26171131.
Asianajotoimisto Kejo Oy:n asianajajat on merkitty Suomen Asianajajaliiton ylläpitämään asianajajaluetteloon. Asianajajien käyttämä ”asianajaja”-ammattinimike on annettu Suomessa. Asianajotoimisto Kejo Oy:n asianajajia valvova viranomainen on
Suomen Asianajajaliitto
PL 194 (Simonkatu 12 B)
00101 HELSINKI
puh. (09) 6866 120
faksi (09) 6866 1299
info@asianajajaliitto.fi

Asianajotoimisto Kejo Oy:n palveluhinnasto on esitelty välilehdellä ’Palkkiot’.

Asianajotoimisto Kejo Oy:llä on Suomen Asianajajaliiton vastuuvakuutusta koskevien ohjeiden mukainen varallisuusvahingon varalle otettu vastuuvakuutus. Vakuutuksen antajan yhteystiedot ovat
OP Vakuutus, Oy, 1458359-3
Gebhardinaukio 1
00013 OP
Puh. 010 253 000, Fax. 010 559 3066
www.op.fi