logo_darkblue

PALVELUT

Toimistomme palvelee yrityksiä, yhteisöjä ja yksityishenkilöitä.

Toimistomme palvelee yrityksiä, yhteisöjä ja yksityishenkilöitä oikeudellisessa neuvonnassa, oikeudellisen ongelman kartoituksessa, lainopillisessa konsultoinnissa ja asian loppuun hoitamisessa sopimusteitse tai oikeudessa. Tavoitteenamme on aina saavuttaa asiakkaan kannalta paras mahdollinen lopputulos. Usein jo syntynyt riita edellyttää oikeudenkäyntiä, mutta sitäkin useammin optimaalinen tulos on löydettävissä sopimusteitse. Tavoitteeseen pääseminen on helpointa, mikäli mahdollisiin ongelmatilanteisiin ja riskeihin varaudutaan jo ennen niiden syntymistä.

ASUNTO- JA KIINTEISTÖKAUPAT SEKÄ RAKENTAMINEN

Toimistomme lakimiehet hoitavat jatkuvasti asunto- ja kiinteistökauppaan sekä rakentamiseen liittyviä riita-asioita, sopimusten laadintaa ja muuta konsultointia.

Lue lisää
YRITYS- JA LIIKEJURIDIIKKA

Tavoitteenamme ei ole antaa asiakkaillemme pelkästään juridista neuvoa kulloisessakin ongelmassa, vaan auttaa löytämään asiakkaan liiketoiminnan kannalta paras ratkaisu huomioiden sekä juridiset että muut asiaan vaikuttavat tekijät.

Lue lisää
RIITOJEN RATKAISU JA OIKEUDENKÄYNNIT

Tavoitteenamme ei ole riitely, vaan Sinun kannaltasi paras mahdollinen lopputulos. Toisinaan se edellyttää tuomioistuinmenettelyä mutta usein paras ratkaisu löytyy neuvottelemalla.

Lue lisää
TYÖOIKEUS

Meiltä saat asiantuntevan avun työ- ja virkasuhteisiin liittyviin tilanteisiin, olipa kyse sitten työsopimuksen irtisanomisesta, purkamisesta, työsyrjinnästä tai esimerkiksi yt-neuvotteluihin liittyvistä kysymyksistä.

Lue lisää
SOPIMUSJURIDIIKKA

Yrityksen koko toiminta rakentuu erilaisten sopimusten varaan. Yrityksen sisällä pelisäännöt määritellään perustamissopimuksessa, yhtiöjärjestyksessä ja osakassopimuksessa.

Lue lisää
PERINTÖ- JA PERHEOIKEUS

Lakimiehemme hoitavat perunkirjoitukset, pesänselvitykset ja perinnönjaot sekä muutkin perheisiin, perintöön ja testamentteihin liittyvät oikeudelliset asiat.

Lue lisää
RIKOSOIKEUS

Toimistomme on tottunut avustamaan sekä syytettyä että rikoksen asianomistajaa eli uhria. Lakimiehen puoleen kannattaa kääntyä jo esitutkintavaiheessa, jotta omat oikeudet tulevat turvatuiksi rikosprosessin alusta lähtien.

Lue lisää
KONKURSSIT, YRITYSSANEERAUKSET JA TÄYTÄNTÖÖNPANO

Asianajajillamme on vankka kokemus konkurssipesän pesänhoitajana ja yrityssaneerausmenettelyssä selvittäjänä toimimisesta usean vuosikymmenen kokemuksella. Avustamme maksukyvyttömyysmenettelyiden eri vaiheissa myös velkojia ja velallisia.

Lue lisää

Edellä mainittujen lisäksi hoidamme mm. saatavien perintää, verotukseen liittyviä asioita, ympäristöoikeuteen sekä lapsen huoltoon ja tapaamisoikeuteen liittyviä asioita. Ota rohkeasti yhteyttä, niin katsomme, miten voimme auttaa asiassasi.

logo_blue